th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่าจัดกิจกรรมการให้ความรู้
(29-07-2557)กรมเจ้าท่าจัดกิจกรรมการให้ความรู้ "โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางพุทธศาสนา" เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 โดยมีนายวีระศักดิ์ ตินโนเวช ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทาง เป็นประธานเปิด โดยมีนางสาววรรณพร บุญโทน หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมศรีพระยา อาคาร 2 ชั้น ดาดฟ้า กรมเจ้าท่า.


ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่าจัดกิจกรรมการให้ความรู้   กรมเจ้าท่าจัดกิจกรรมการให้ความรู้   กรมเจ้าท่าจัดกิจกรรมการให้ความรู้     กรมเจ้าท่าจัดกิจกรรมการให้ความรู้   กรมเจ้าท่าจัดกิจกรรมการให้ความรู้   กรมเจ้าท่าจัดกิจกรรมการให้ความรู้   กรมเจ้าท่าจัดกิจกรรมการให้ความรู้   กรมเจ้าท่าจัดกิจกรรมการให้ความรู้  

back to top