th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

การจัดแข่งขันกีฬาภายในกรมเจ้าท่า
(10-07-2557)         ขอเชิญชวนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าทุกท่าน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกรมเจ้าท่า "สี่สายธาร..สานสามัคคี..กีฬาสี..เจ้าท่า..๕๗" พร้อมร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ภายหลังเสร็จจากการแข่งขันกีฬาฯ ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗   ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี จ.สมุทรปราการ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. สามารถดูระเบียบการรับสมัคร กฎ กติกา มารยาท ใบสมัครเข้าแข่งขัน และกำหนดการ ได้จากไฟล์ที่แนบ

ภาพกิจกรรม:

  การจัดแข่งขันกีฬาภายในกรมเจ้าท่า   การจัดแข่งขันกีฬาภายในกรมเจ้าท่า   การจัดแข่งขันกีฬาภายในกรมเจ้าท่า           การจัดแข่งขันกีฬาภายในกรมเจ้าท่า  


เอกสารแนบ:


ระเบียบการแข่งขัน กีฬาสี เจ้าท่า 57.pdf
ใบสมัครนักกีฬาสีส้ม.pdf
ใบสมัครนักกีฬาสีฟ้า.pdf
ใบสมัครนักกีฬาสีชมพู.pdf
back to top