th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 13 จังหวัดฉะเชิงเทรา
(02-07-2557)กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 13 จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายพรเลิศ โชคชัย นายอำเภอบางคล้า กล่าวต้อนรับ นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา


ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 13 จังหวัดฉะเชิงเทรา  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 13 จังหวัดฉะเชิงเทรา  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 13 จังหวัดฉะเชิงเทรา    กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 13 จังหวัดฉะเชิงเทรา  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 13 จังหวัดฉะเชิงเทรา  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 13 จังหวัดฉะเชิงเทรา  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 13 จังหวัดฉะเชิงเทรา  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 13 จังหวัดฉะเชิงเทรา  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 13 จังหวัดฉะเชิงเทรา  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 13 จังหวัดฉะเชิงเทรา  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 13 จังหวัดฉะเชิงเทรา  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 13 จังหวัดฉะเชิงเทรา  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 13 จังหวัดฉะเชิงเทรา  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 13 จังหวัดฉะเชิงเทรา  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 13 จังหวัดฉะเชิงเทรา 


เอกสารแนบ:


32.2557.doc
back to top