th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการงานวางผังและสำรวจ ออกแบบ อาคารสำนักงาน กรมเจ้าท่า ครั้งที่ 3
(30-06-2557)   ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการงานวางผังและสำรวจ ออกแบบ อาคารสำนักงาน กรมเจ้าท่า ครั้งที่ 3  ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า 
ในวันศุกร์ที่ 4 กรกฏาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายบัลลังก์ เมื่ยงบัว วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักวิศวกรรม กรมเจ้าท่า หมายเลข 0 2233 1311 - 8 ต่อ 286 , 291


ภาพกิจกรรม:

ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการงานวางผังและสำรวจ ออกแบบ อาคารสำนักงาน กรมเจ้าท่า ครั้งที่ 3  ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการงานวางผังและสำรวจ ออกแบบ อาคารสำนักงาน กรมเจ้าท่า ครั้งที่ 3  ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการงานวางผังและสำรวจ ออกแบบ อาคารสำนักงาน กรมเจ้าท่า ครั้งที่ 3    ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการงานวางผังและสำรวจ ออกแบบ อาคารสำนักงาน กรมเจ้าท่า ครั้งที่ 3  ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการงานวางผังและสำรวจ ออกแบบ อาคารสำนักงาน กรมเจ้าท่า ครั้งที่ 3  ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการงานวางผังและสำรวจ ออกแบบ อาคารสำนักงาน กรมเจ้าท่า ครั้งที่ 3  ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการงานวางผังและสำรวจ ออกแบบ อาคารสำนักงาน กรมเจ้าท่า ครั้งที่ 3 


เอกสารแนบ:


vinyl 180x80 update.jpg
paper1-1.jpg
paper2-1.jpg
back to top