th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

เยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 31 จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 23 มิถุนายน 2557
(26-06-2557)กรมเจ้าท่า จัดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 31 แม่น้ำตาปี จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ พร้อมกับปลุกจิตสำนึกเยาวชนให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางน้ำ โดยมีนายวงศศิริ พรหมชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการฯ นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ณ ศาลาจตุรมุข สวนสาธารณะเกาะลำพู จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพกิจกรรม:

เยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 31 จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 23 มิถุนายน 2557  เยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 31 จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 23 มิถุนายน 2557  เยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 31 จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 23 มิถุนายน 2557    เยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 31 จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 23 มิถุนายน 2557  เยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 31 จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 23 มิถุนายน 2557  เยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 31 จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 23 มิถุนายน 2557  เยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 31 จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 23 มิถุนายน 2557  เยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 31 จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 23 มิถุนายน 2557  เยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 31 จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 23 มิถุนายน 2557  เยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 31 จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 23 มิถุนายน 2557  เยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 31 จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 23 มิถุนายน 2557  เยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 31 จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 23 มิถุนายน 2557  เยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 31 จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 23 มิถุนายน 2557  เยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 31 จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 23 มิถุนายน 2557  เยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 31 จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 23 มิถุนายน 2557  เยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 31 จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 23 มิถุนายน 2557  เยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 31 จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 23 มิถุนายน 2557  เยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 31 จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 23 มิถุนายน 2557  เยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 31 จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 23 มิถุนายน 2557 


เอกสารแนบ:


30.2557.doc
back to top