th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

เยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 30 จ.นครศรีธรรมราช 21 มิถุนายน 2557
(26-06-2557)กรมเจ้าท่า จัดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 30 แม่น้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีว่าที่ ร.ต.ฐิตวัฒน์ เชาวลิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 กล่าวรายงาน โครงการฯมีเยาวชนจากโรงเรียนสตรีปากพนัง โรงเรียนปากพนัง และโรงเรียนเทศบาลปากพนัง 6 พร้อมครูอาจารย์ เข้าร่วมโครงการจำนวน 150 คน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่่องมาจากพระราชดำริิ


ภาพกิจกรรม:

เยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 30 จ.นครศรีธรรมราช 21 มิถุนายน 2557  เยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 30 จ.นครศรีธรรมราช 21 มิถุนายน 2557  เยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 30 จ.นครศรีธรรมราช 21 มิถุนายน 2557    เยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 30 จ.นครศรีธรรมราช 21 มิถุนายน 2557  เยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 30 จ.นครศรีธรรมราช 21 มิถุนายน 2557  เยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 30 จ.นครศรีธรรมราช 21 มิถุนายน 2557  เยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 30 จ.นครศรีธรรมราช 21 มิถุนายน 2557  เยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 30 จ.นครศรีธรรมราช 21 มิถุนายน 2557  เยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 30 จ.นครศรีธรรมราช 21 มิถุนายน 2557  เยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 30 จ.นครศรีธรรมราช 21 มิถุนายน 2557  เยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 30 จ.นครศรีธรรมราช 21 มิถุนายน 2557  เยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 30 จ.นครศรีธรรมราช 21 มิถุนายน 2557  เยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 30 จ.นครศรีธรรมราช 21 มิถุนายน 2557  เยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 30 จ.นครศรีธรรมราช 21 มิถุนายน 2557  เยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 30 จ.นครศรีธรรมราช 21 มิถุนายน 2557  เยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 30 จ.นครศรีธรรมราช 21 มิถุนายน 2557  เยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 30 จ.นครศรีธรรมราช 21 มิถุนายน 2557  เยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 30 จ.นครศรีธรรมราช 21 มิถุนายน 2557  เยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 30 จ.นครศรีธรรมราช 21 มิถุนายน 2557 


เอกสารแนบ:


30.2557.doc
back to top