th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายสุรชัย บุรพานนทชัย นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (ชาย) บ้านราชาวดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนา กรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 84 ปี
(03-05-2560)นายสุรชัย บุรพานนทชัย นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (ชาย) บ้านราชาวดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนา กรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 84 ปี วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรม:

นายสุรชัย บุรพานนทชัย นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (ชาย) บ้านราชาวดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนา กรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 84 ปี   นายสุรชัย บุรพานนทชัย นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (ชาย) บ้านราชาวดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนา กรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 84 ปี   นายสุรชัย บุรพานนทชัย นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (ชาย) บ้านราชาวดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนา กรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 84 ปี  

back to top