th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยนายธีระวัฒน์ พวังคาม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจการเดินเรือในลำน้ำโขงเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ บ้านโป่งเป้า ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
(18-04-2560)นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยนายธีระวัฒน์ พวังคาม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจการเดินเรือในลำน้ำโขง และการให้บริการเรือแก่นักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยกำชับให้ผู้ควบคุมเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และผู้โดยสารเรือจะต้องสวมใส่เสื้อชูขีพตลอดการเดินทางทางน้ำ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ บ้านโป่งเป้า ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานีภาพกิจกรรม:

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยนายธีระวัฒน์ พวังคาม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจการเดินเรือในลำน้ำโขงเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ บ้านโป่งเป้า ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี   นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยนายธีระวัฒน์ พวังคาม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจการเดินเรือในลำน้ำโขงเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ บ้านโป่งเป้า ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี      

back to top