th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เข้าร่วมประชุม IMO/NORAD ระดับสูงระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2559 ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
(16-11-2559)นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าภายใต้โครงการ IMO/NORAD  เข้าร่วมประชุมระดับสูงระดับภูมิภาค เพื่อติดตามและประมวลผลการดำเนินโครงการของประเทศไทย โดยมีคณะผู้แทนจากกัมพูชา มาเลเชีย ฟิลิปปินส์  อินโดนีเชีย และเวียดนาม เข้าร่วมการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2559  ณ เมืองบาหลี  สาธารณรัฐอินโดนีเซียภาพกิจกรรม:

      นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เข้าร่วมประชุม IMO/NORAD ระดับสูงระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2559  ณ เมืองบาหลี  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

back to top