th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายสุรชัย บุรพานนทชัย รักษาแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 126 ปี
(07-10-2559)นายสุรชัย บุรพานนทชัย รักษาแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 126 ปี ในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม:

นายสุรชัย บุรพานนทชัย รักษาแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 126 ปี  นายสุรชัย บุรพานนทชัย รักษาแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 126 ปี 

back to top