th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายวิทยา ยาม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดงานสัมมนา มาตรการเพิ่มความปลอดภัยด้านการเดินเรือโดยสารและการท่องเที่ยวทางน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม ร้านอาหารกานต์กิตติ จ.พระนครศรีอยุธยา
(27-09-2559) นายวิทยา ยาม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดงานสัมมนา มาตรการเพิ่มความปลอดภัยด้านการเดินเรือโดยสารและการท่องเที่ยวทางน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม ร้านอาหารกานต์กิตติ จ.พระนครศรีอยุธยา ในการนี้มีผู้ประกอบการ ชมรมเรือท่องเที่ยวตำรวจท่องเที่ยว คนประจำเรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 35 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมาย พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย โดยเน้นย้ำ การตรวจเรือ อุปกรณ์ประจำเรือ ประกาศนียบัตรคนประจำเรือ รวมทั้งกำหนดมาตรการตรวจเรือเข้มข้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการทางน้ำของ จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพกิจกรรม:

 นายวิทยา ยาม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดงานสัมมนา มาตรการเพิ่มความปลอดภัยด้านการเดินเรือโดยสารและการท่องเที่ยวทางน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม ร้านอาหารกานต์กิตติ จ.พระนครศรีอยุธยา   นายวิทยา ยาม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดงานสัมมนา มาตรการเพิ่มความปลอดภัยด้านการเดินเรือโดยสารและการท่องเที่ยวทางน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม ร้านอาหารกานต์กิตติ จ.พระนครศรีอยุธยา   นายวิทยา ยาม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดงานสัมมนา มาตรการเพิ่มความปลอดภัยด้านการเดินเรือโดยสารและการท่องเที่ยวทางน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม ร้านอาหารกานต์กิตติ จ.พระนครศรีอยุธยา   นายวิทยา ยาม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดงานสัมมนา มาตรการเพิ่มความปลอดภัยด้านการเดินเรือโดยสารและการท่องเที่ยวทางน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม ร้านอาหารกานต์กิตติ จ.พระนครศรีอยุธยา   นายวิทยา ยาม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดงานสัมมนา มาตรการเพิ่มความปลอดภัยด้านการเดินเรือโดยสารและการท่องเที่ยวทางน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม ร้านอาหารกานต์กิตติ จ.พระนครศรีอยุธยา 

back to top