th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ กรมเจ้าท่า พร้อมด้วย เรือเอก พิชญ์พงศ์ หนองบัว ผู้อำนวยการสำนักนำร่อง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทรางวัล การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี ให้กับผลงาน “โครงการพัฒนาระบบนำร่องเรือเขตท่าเรือกรุงเทพฯ” ณ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559
(19-09-2559)นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ กรมเจ้าท่า พร้อมด้วย เรือเอก พิชญ์พงศ์ หนองบัว ผู้อำนวยการสำนักนำร่อง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทรางวัล การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี ให้กับผลงาน “โครงการพัฒนาระบบนำร่องเรือเขตท่าเรือกรุงเทพฯ” ณ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559เอกสารแนบ:


14264891_1144551278961267_1080130382927957817_n.jpg
14317484_1144551222294606_595388711325960098_n.jpg
14369928_1144551212294607_2734347758660787900_n.jpg
14370429_1144551215627940_5678241205843795770_n.jpg
14390746_1144551302294598_3723057443058297349_n.jpg
back to top