th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายณัฐชัย พลกล้า ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะการวางแผนด้านการพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า บันทึกเทปในรายการเดินหน้าประเทศไทย ประเด็นเรื่องการบูรณาการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ
(30-03-2559)นายณัฐชัย พลกล้า ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะการวางแผนด้านการพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า บันทึกเทปในรายการเดินหน้าประเทศไทย ประเด็นเรื่องการบูรณาการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ร่วมกับ นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย/ นายมณฑล สุขประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง/ นายสุเทพ ร้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ซึ่งจะออกอากาศในรายการเดินหน้าประเทศไทย ระหว่างวันที่ 30 และ 31 มีนาคม 2559 เวลา 18.00-18.30 น

ภาพกิจกรรม:

นายณัฐชัย พลกล้า ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะการวางแผนด้านการพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า บันทึกเทปในรายการเดินหน้าประเทศไทย ประเด็นเรื่องการบูรณาการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ   นายณัฐชัย พลกล้า ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะการวางแผนด้านการพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า บันทึกเทปในรายการเดินหน้าประเทศไทย ประเด็นเรื่องการบูรณาการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ   นายณัฐชัย พลกล้า ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะการวางแผนด้านการพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า บันทึกเทปในรายการเดินหน้าประเทศไทย ประเด็นเรื่องการบูรณาการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ     นายณัฐชัย พลกล้า ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะการวางแผนด้านการพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า บันทึกเทปในรายการเดินหน้าประเทศไทย ประเด็นเรื่องการบูรณาการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ   นายณัฐชัย พลกล้า ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะการวางแผนด้านการพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า บันทึกเทปในรายการเดินหน้าประเทศไทย ประเด็นเรื่องการบูรณาการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ  

back to top