th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ .. ) พ.ศ....
(30-04-2558)

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..)พ.ศ. ...นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..)พ.ศ. ... ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 8.30 – 16.30 น ณ ห้องศรีพระยา อาคาร 2 กรมเจ้าท่าภาพกิจกรรม:

การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ .. ) พ.ศ....  การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ .. ) พ.ศ....  การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ .. ) พ.ศ....    การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ .. ) พ.ศ.... 

back to top