th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัย เปิดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติในการตรวจระบบติดตามเรือตามกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ ฉบับที่ 44 พ.ศ.2558
(28-04-2558)นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัย เปิดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติในการตรวจระบบติดตามเรือตามกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ ฉบับที่ 44 พ.ศ.2558 พร้อมด้วยนางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านบริหาร วันที่ 28 เมษายน 2558 ณ ห้องศรีพระยา อาคาร 2 กรมเจ้าท่า จัดโดย สำนักมาตรฐานเรือ


ภาพกิจกรรม:

รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัย เปิดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติในการตรวจระบบติดตามเรือตามกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ ฉบับที่ 44 พ.ศ.2558   รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัย เปิดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติในการตรวจระบบติดตามเรือตามกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ ฉบับที่ 44 พ.ศ.2558   รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัย เปิดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติในการตรวจระบบติดตามเรือตามกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ ฉบับที่ 44 พ.ศ.2558   รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัย เปิดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติในการตรวจระบบติดตามเรือตามกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ ฉบับที่ 44 พ.ศ.2558   รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัย เปิดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติในการตรวจระบบติดตามเรือตามกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ ฉบับที่ 44 พ.ศ.2558   รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัย เปิดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติในการตรวจระบบติดตามเรือตามกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ ฉบับที่ 44 พ.ศ.2558    

back to top