th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านความปลอดภัย) เป็นประธานในการจัดประชุมสัมมนาการดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมงและการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ในส่วนของกรมเจ้าท่า
(27-04-2558)กรมเจ้าท่า จัดประชุมสัมมนาการดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมงและการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ในส่วนของกรมเจ้าท่า โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านความปลอดภัย) เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า

ภาพกิจกรรม:

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านความปลอดภัย) เป็นประธานในการจัดประชุมสัมมนาการดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมงและการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ในส่วนของกรมเจ้าท่า  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านความปลอดภัย) เป็นประธานในการจัดประชุมสัมมนาการดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมงและการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ในส่วนของกรมเจ้าท่า    นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านความปลอดภัย) เป็นประธานในการจัดประชุมสัมมนาการดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมงและการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ในส่วนของกรมเจ้าท่า  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านความปลอดภัย) เป็นประธานในการจัดประชุมสัมมนาการดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมงและการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ในส่วนของกรมเจ้าท่า  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านความปลอดภัย) เป็นประธานในการจัดประชุมสัมมนาการดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมงและการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ในส่วนของกรมเจ้าท่า   

back to top