th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

สำนักมาตรฐานเรือ จัดการพิจาณาร่างกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ รองรับการดำเนินการตามอนุสัญญา SOLAS Protocal 1988
(23-03-2558)

สำนักมาตรฐานเรือ จัดการพิจาณาร่างกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ รองรับการดำเนินการตามอนุสัญญา SOLAS Protocal 1988 ณ ห้องประชุมสำนักมตารฐานเรือ กรมเจ้าท่า วันที่ 23 มี.ค. 2558

ภาพกิจกรรม:

สำนักมาตรฐานเรือ จัดการพิจาณาร่างกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ รองรับการดำเนินการตามอนุสัญญา SOLAS Protocal 1988  สำนักมาตรฐานเรือ จัดการพิจาณาร่างกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ รองรับการดำเนินการตามอนุสัญญา SOLAS Protocal 1988  สำนักมาตรฐานเรือ จัดการพิจาณาร่างกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ รองรับการดำเนินการตามอนุสัญญา SOLAS Protocal 1988   

back to top