th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

อธิบดีกรมเจ้าท่ารับมอบเสื้อชูชีพ จากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)
(23-12-2557)

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า /นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย/นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร พร้อมผู้บริหาร รับมอบเสื้อชูชีพจำนวน 2,000 ตัว จากนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และนางสาวชาลอต โทณวณิก ผู้อำนวยการสำนักสื่อสาร บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) วันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ ห้องศรีพระยา กรมเจ้าท่านายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า /นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย/นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร พร้อมผู้บริหาร รับมอบเสื้อชูชีพจำนวน 2,000 ตัว จากนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และนางสาวชาลอต โทณวณิก ผู้อำนวยการสำนักสื่อสาร บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) ในโครงการยกระดับความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2558 ให้แก่ประชาชน “เสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ปลอดภัยได้มาตรฐาน” วันที 19 ธันวาคม 2557 ณ ห้องศรีพระยา กรมเจ้าท่าภาพกิจกรรม:

อธิบดีกรมเจ้าท่ารับมอบเสื้อชูชีพ จากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)  อธิบดีกรมเจ้าท่ารับมอบเสื้อชูชีพ จากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)  อธิบดีกรมเจ้าท่ารับมอบเสื้อชูชีพ จากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)    อธิบดีกรมเจ้าท่ารับมอบเสื้อชูชีพ จากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) 

back to top