th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า เข้าร่วมเป็นเกียรติในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 145 ปี
(04-07-2562)

ภาพกิจกรรม:

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า เข้าร่วมเป็นเกียรติในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 145 ปี        

back to top