th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ความรู้ทางด้านการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลปกครอง
(02-07-2557)เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2557 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดี ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ความรู้ทางด้านการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลปกครอง โดยมีนายวิทยา ยาม่วง ผู้อำนวยการสำนักกฏหมายเป็นผู้กล่าวรายงาน วิทยากรผู้บรรยาย นายสุเมธ รอยกุลเจริญ ตุลาการศาลปกครองสูงสุง ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า.

ภาพกิจกรรม:

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ความรู้ทางด้านการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลปกครอง  โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ความรู้ทางด้านการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลปกครอง  โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ความรู้ทางด้านการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลปกครอง    โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ความรู้ทางด้านการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลปกครอง  โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ความรู้ทางด้านการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลปกครอง  โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ความรู้ทางด้านการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลปกครอง  โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ความรู้ทางด้านการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลปกครอง  โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ความรู้ทางด้านการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลปกครอง  โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ความรู้ทางด้านการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลปกครอง  โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ความรู้ทางด้านการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลปกครอง  โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ความรู้ทางด้านการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลปกครอง  โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ความรู้ทางด้านการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลปกครอง 


เอกสารแนบ:


33.2557.doc
back to top