th en

Menu
 
 
A+ A A-
ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วย หลักเกณฑ์การถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจทดสอบอุปกรณ์ประจำเรือ (แพชูชีพชนิดพองลม) ให้แก่ภาคเอกชนหรือภาคส่วนอื่น พ.ศ. 2554 (ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2554)
(13-05-2557)

ตรวจดูเนื้อหาได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จท.(หมวด 1-03-044 เรื่องที่ 38) ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2554

เอกสารแนบ: