th en

Menu
 
 
A+ A A-
คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 528/2554 เรื่อง มอบหมายข้าราชการในสังกัดเป็น "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ในการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (เพิ่มเติม)
(13-05-2557)

สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 (ดูเนื้อหาได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จท. : หมวด 1-03-043 : เรื่องที่ 53)