th en

Menu
 
 
A+ A A-

โครงการศึกษาเพื่อยกระดับศักยภาพกองเรือพาณิชย์ไทยรองรับตลาดการขนส่งทางทะเลร่วมอาเซียน

Documents
infographic ยุทธศาสตร์การยกระดับศักยภาพกองเรือพาณิชย์ไทย 2.12 Megabytes 30-10-2020
รายงานสรุปผลการศึกษาสำหรับผู้บริหาร ฉบับภาษาไทย 842 Kilobytes 30-10-2020
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก) 10.33 Megabytes 30-10-2020
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (เนื้อหา) 37.51 Megabytes 30-10-2020