Menu

th en

 
 
A+ A A-

ขอหนังสือรับรองการเทียบความรู้หลักสูตรการ ปฐมพยาบาลในทะเลจาก โรงเรียนพยาบาล เลิดสิน

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (รูปถ่ายสุภาพ)
2. สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ 1 ฉบับ
3. ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงพยาบาลเลิดสิน (พร้อมสำเนา)
(ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท)

Documents
แบบ ทว.12 43 Kilobytes 23-05-2014