Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร

นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 เพื่อระดมความคิดเห็นเชิงพื้นที่ เรื่อง “แนวทางการพัฒนากิจการพาณิชยนาวีไทย” โครงการศึกษาเพื่อยกระดับศักยภาพกองเรือพาณิชย์ไทยรองรับตลาดการขนส่งทางทะเลร่วมอาเซียน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะรอยัล ครูส จังหวัดชลบุรี
(24-08-2561)


Page 6 of 38
back to top