th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 77 ปี ในวันที่ 11 สิงหาคม 2561
(14-08-2561)นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วย นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินให้กับ “กองทุนสวัสดิการกรมการขนส่งทางบก”เพื่อนำไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 77 ปี ในวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ณ ห้องโถงอาคาร 1 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม:

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 77 ปี ในวันที่ 11 สิงหาคม 2561  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 77 ปี ในวันที่ 11 สิงหาคม 2561  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 77 ปี ในวันที่ 11 สิงหาคม 2561     

back to top