th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร

กรมเจ้าท่าจัดพิธีทำบุญใส่บาตรและกิจกรรมแลกของขวัญ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559
(11-01-2559)

นายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน 59 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 บริเวณกรมเจ้าท่า และมีการจัดกิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่ 2559 และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน


Page 29 of 41
back to top