Buca escort

sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum serdivan escort serdivan escort serdivan escort kuşadası escort
escort bayan kayseri escort nevşehir escort ankara escort rokettube sakarya escort adapazarı escort akyazı escort erenler escort ferizli escort hendek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort
ข่าวผู้บริหาร.

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงท่าเรือสะพานพุทธ และก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณท่าเรือ
(08-05-2563)⚓ข่าวประชาสัมพันธ์กรมเจ้าท่า⚓

อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงท่าเรือสะพานพุทธ และก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณท่าเรือ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงท่าเรือ และก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณท่าเรือสะพานพุทธ เพื่อให้บริการประชาชนที่ใช้บริการท่าเรือ โดยจัดให้มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการ บริเวณท่าเรือโดยสาร ให้เป็นห้องน้ำที่ได้มาตรฐาน สะอาด สะดวกสบาย พร้อมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม และร่มรื่น เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารทางเรือ และทางบก

ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการปรับปรุงท่าเรือ และก่อสร้างห้องน้ำสำหรับให้บริการประชาชน จำนวน 6 ท่า ได้แก่ 1. ท่าเรือนนทบุรี 2. ท่าเรือพระราม 7 3. ท่าเรือสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า 4 ท่าเรือสะพานพุทธ 5. ท่าเรือเทเวศร์ 6. ท่าเรือสาทร ขนาดของห้องน้ำขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการผ่านท่า ได้แก่ ขนาด M ประกอบด้วย ห้องน้ำชาย 2 ห้อง ห้องน้ำหญิง 3 ห้อง ห้องน้ำผู้พิการ 1 ห้อง ขนาด S ประกอบด้วย ห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง 1 ห้อง ห้องน้ำผู้พิการ 1 ห้อง สำหรับผลดำเนินการ งานก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณท่าเรือสะพานพุทธ ปัจจุบันได้ดำเนินการได้ ร้อยละ 70 ของงานทั้งหมด คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือน มิถุนายน 2563 โดยได้สั่งการให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงท่าเรือสะพานพุทธ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ทั้งนี้ อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า การปรับปรุงท่าเรือ ดังกล่าว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่สามารถเช่ือมต่อระบบราง เรือโดยสาร และรถโดยสาร เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการการคมนาคมได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งอยากเห็นท่าเรือที่ไม่ได้เป็นแค่ท่าเรืออย่างเดียว แต่สามารถใช้ประโยชน์สำหรับให้ประชาชนได้พักผ่อน และเป็นท่าเรือที่สวยงามสามารถใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำได้อีกด้วย
———————————
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมเจ้าท่า
โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 280 หรือ 203
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ภาพกิจกรรม:

อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงท่าเรือสะพานพุทธ และก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณท่าเรือ  อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงท่าเรือสะพานพุทธ และก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณท่าเรือ  อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงท่าเรือสะพานพุทธ และก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณท่าเรือ  อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงท่าเรือสะพานพุทธ และก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณท่าเรือ  อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงท่าเรือสะพานพุทธ และก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณท่าเรือ  อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงท่าเรือสะพานพุทธ และก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณท่าเรือ  อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงท่าเรือสะพานพุทธ และก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณท่าเรือ  อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงท่าเรือสะพานพุทธ และก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณท่าเรือ  อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงท่าเรือสะพานพุทธ และก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณท่าเรือ  อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงท่าเรือสะพานพุทธ และก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณท่าเรือ  อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงท่าเรือสะพานพุทธ และก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณท่าเรือ  อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงท่าเรือสะพานพุทธ และก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณท่าเรือ  อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงท่าเรือสะพานพุทธ และก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณท่าเรือ  อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงท่าเรือสะพานพุทธ และก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณท่าเรือ  อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงท่าเรือสะพานพุทธ และก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณท่าเรือ  อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงท่าเรือสะพานพุทธ และก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณท่าเรือ 

back to top