Buca escort

sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum serdivan escort serdivan escort serdivan escort kuşadası escort nevşehir escort
escort bayan kayseri escort nevşehir escort ankara escort rokettube sakarya escort adapazarı escort akyazı escort erenler escort ferizli escort hendek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort
anadolu yakasi escort
ข่าวผู้บริหาร.

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

อธิบดีกรมเจ้าท่า ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อม กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
(17-03-2563)วันที่ 17 มีนาคม 2563 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ( COVID-19 ) ในปัจุบันที่ยังคงน่าเป็นห่วง ดังนั้นเพื่อสร้างความปลอดภัย แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและความมั่นใจในการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อยังกรมเจ้าท่า ได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) ให้มีความเข้มข้นกว่าเดิมจากที่กรมเจ้าท่าปฏิบัติอย่างเข้มงวดอยู่แล้ว โดยมีมาตรการเตรียมความพร้อม ได้แก่

1.กอง/สำนักที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชน เน้นย้ำความปลอดภัย หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือใกล้ชิดกัน
2.จัดหาหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอร์ล้างมือให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องติดต่อประสานงานกับประชาชน3.หน่วยงานที่จะมีการจัดกิจกรรม หรือจัดประชุมให้ชะลอ หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมไว้ก่อน

4.งดการเดินทางไปต่างประเทศ หรือต่างจังหวัด การเคลื่อนไหวในวงกว้าง

5.ติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้

6.ศูนย์ฝึกพานิชยนาวี สถาบันการศึกษา เน้นย้ำให้พิจารณาความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก

7.บุคคลภายนอก ตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้ามารับบริการยังกรมเจ้าท่า

8.เน้นย้ำเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าทุกท่าน ช่วยกันเป็นหู เป็นตา สอดส่องดูแลตนเอง และบุคคลที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ โควิด-19 เพื่อป้องกันการเผยแพร่เชื้อต่อบุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทั่วไป

9.หมั่นล้างมือบ่อยๆ รักษาความสะอาดภายในกรมและภายในสำนักงาน

10.เน้นย้ำบุคคลที่มาติดต่อแลกบัตร ให้ผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ารับบริการทุกคน

11.กองคลังตรวจสอบงบประมาณ เพื่อทำประกันไวรัสโควิด-19 ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

12.จัดทำแผนปฏิบัติการ การเผชิญเหตุ กรณีถ้ามีการประกาศเข้าสู่ระยะที่ 3 อาทิ Work at home, การทำงานผ่านระบบออนไลน์ แต่ละหน่วยต้องพิจารณางานของแต่ละหน่วยงาน

อธิบดีเน้นย้ำความร่วมมือของหน่วยงานเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก เน้นย้ำทุกคนระมัดระวัง ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์ ทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาพกิจกรรม:

อธิบดีกรมเจ้าท่า ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อม  กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  อธิบดีกรมเจ้าท่า ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อม  กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19    อธิบดีกรมเจ้าท่า ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อม  กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  อธิบดีกรมเจ้าท่า ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อม  กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  อธิบดีกรมเจ้าท่า ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อม  กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  อธิบดีกรมเจ้าท่า ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อม  กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

back to top