Buca escort

sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum serdivan escort serdivan escort serdivan escort kuşadası escort
escort bayan kayseri escort nevşehir escort ankara escort rokettube sakarya escort adapazarı escort akyazı escort erenler escort ferizli escort hendek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort
anadolu yakasi escort
ข่าวผู้บริหาร.

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในงานวันทางทะเลโลก 2562 วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
(25-09-2562)วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในงานวันทางทะเลโลก 2562 โดยมีนายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นเกียรติ ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

“กรมเจ้าท่า” เปิดงานวันทางทะเลโลกปี 62 ดึงสตรี มีบทบาทในวงการเดินเรือไทย ทัดเทียมตลาดเดินเรือสากล ตามแนวทาง องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ หรือ IMO เปิดกว้างขยายอาชีพในภาคการขนส่งทางน้ำ สู่เพศหญิงทุกระดับปฏิบัติการ ทั้งเจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่บังคับการบนเรือพาณิชย์ รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการเดินเรือของไทยและทั่วโลก พร้อมรับนโยบายรัฐในการป้องกันการทิ้งขยะจากเรือตามข้อกำหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ(IMO)

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวในงานกิจกรรมวันทางทะเลโลกประจำปี 2562 ว่าในปีนี้ได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมบทบาทสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมในภาคการขนส่งทางน้ำหรือ “Empowering Women in the Maritime Community” เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) ซึ่งเป็นทบวงการชำนัญพิเศษแห่สหประชาชาติ ได้กำหนดให้สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนของทุกปีเป็นวันทางทะเลโลก หรือ World Maritime Day กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมการเดินเรือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้วยการส่งเสริมให้สตรีเข้ามามีบทบาทในการทำงานในสาขาอาชีพดังกล่าวของไทยมากขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และนำไปสู่ความเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาค ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมทางทะเล ที่ต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินของ IMO ในปี 2564ที่สมาชิกทุกประเทศ ต้องปฏิบัติในด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยทางทะเลและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลให้บรรลุตามเป้าหมาย

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า กรมฯได้จัดกิจกรรมวันทางทะเลโลกต่อเนื่องทุกปี และปีนี้ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมบทบาทสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมในภาคขนส่งทางน้ำตามข้อตกลงของ IMO ซึ่งประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในสมาชิก โดยกรมฯ ได้ให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้หญิงในอาชีพการขนส่งทางน้ำมากขึ้น เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน เนื่องจากที่ผ่านมาสายอาชีพดังกล่าวส่วนใหญ่ล้วนมีแต่ผู้ชายที่เข้ามาประกอบอาชีพ

“บทบาทของผู้หญิงในวงการเดินเรือเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในระดับสากล เพราะถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกับผู้ชาย ซึ่งไทยเองในฐานะที่เป็นสมาชิก IMO พร้อมที่จะเปิดกว้างให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เห็นได้จากขณะนี้ กิจการเดินเรือโดยสารหลายราย มีผู้หญิงเป็นผู้บริหารระดับสูง และยังเป็นเจ้าของกิจการ และยังพบว่า มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยกัปตันเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศ ชี้ให้เห็นว่าความสามารถของผู้หญิงไทยสามารถปฏิบัติการ และบริหารงานในกิจการเดินเรือได้อย่างมีคุณภาพ และมาตรฐานเช่นเดียวกัน”นายสมศักดิ์กล่าว

ทั้งนี้การขนส่งทางทะเลและทางเรือ มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจทั่วโลก เนื่องจากการใช้บริการขนส่งทางน้ำ มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคิดเป็น 90% ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ ถือระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และต้นทุนต่ำ ทำให้การขยายกองเรือระหว่างประเทศ มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นเช่นกัน ขณะเดียวกันกรมฯต้องดำเนินการดูแลในเรื่องของความปลอดภัย และผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการเดินเรือ โดยการเข้าไปตรวจสอบการบริหารจัดการขยะบนเรือ และแนวทางการป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีในการทำความสะอาดเรือเพื่อป้องกันสิ่งแวดล้อมทางทะเล เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่บรรจุไว้ในแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


ภาพกิจกรรม:

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในงานวันทางทะเลโลก 2562 วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ  นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในงานวันทางทะเลโลก 2562 วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ  นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในงานวันทางทะเลโลก 2562 วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ  นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในงานวันทางทะเลโลก 2562 วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ  นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในงานวันทางทะเลโลก 2562 วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ  นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในงานวันทางทะเลโลก 2562 วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ  นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในงานวันทางทะเลโลก 2562 วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 

back to top