Buca escort

sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum serdivan escort serdivan escort serdivan escort kuşadası escort
escort bayan kayseri escort nevşehir escort ankara escort rokettube sakarya escort adapazarı escort akyazı escort erenler escort ferizli escort hendek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort
ข่าวผู้บริหาร.

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีเปิดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยกรอบงานการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาของสหประชาชาติ เรื่อง การบูรณาการด้านการขนส่งทางน้ำ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
(20-08-2562)รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีเปิดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยกรอบงานการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาของสหประชาชาติ เรื่อง การบูรณาการด้านการขนส่งทางน้ำ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นาย อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยกรอบงานการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาของสหประชาชาติ เรื่อง การบูรณาการด้านของส่งทางน้ำ ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมเจ้าท่าและการท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) และคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: ESCAP) ระหว่างวันที่ 19 -20 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์สหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร โดยมี นายฮงจู ฮัม รองเลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก นายบีเคอร์ ซิทคิ อุสโทเลาะ หัวหน้าส่วนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก กองความร่วมมือทางวิชาการ องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ นายนีล บูฮ์เน่ หัวหน้าสำนักงานความร่วมมือด้านการพัฒนา นายสมชาย สุมนัสขจรสกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ) เรือโทกมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ข้าราชการ พนักงานและบุคคลสำคัญอื่น ๆ ร่วมให้การต้อนรับ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานประเทศเจ้าภาพ ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารจากองค์กรระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติ ได้แก่ คณะเศรษฐกิจและสังคม แห่งเอเชียและแปซิฟิก (UN ESCAP) องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) และผู้แทนชาวต่างประเทศ และชาวไทยเข้าร่วมการประชุม จำนวน 18 ประเทศ รวมประมาณ 54 คน โดยเน้นย้ำว่า การจัดประชุม ในครั้งนี้เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลด้านการขนส่งทางทะเลเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอกระบวนการกลไกในการเชื่อมโยงกิจการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมถึงขับเคลื่อนการดำเนินงานในบริบทการขนส่งทางทะเลภายใต้องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ซึ่งมีภารกิจกำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล ให้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals) เพื่อให้หน่วยงานระดับนานาชาติสามารถวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งทางทะเลให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าวได้ โดยประเทศไทยมีบทบาทในการริเริ่มในการประสานให้หน่วยงานต่างๆ จัดประชุมสัมมนาร่วมกันเป็นครั้งแรก
ทั้งนี้ ผลการประชุมเป็นการแสดงออกถึงการปฏิบัติตามพันธกรณีในการสนับสนุน ภารกิจของ IMO และ UN โดยเฉพาะการวางยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งทางทะเลให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และเป็นการเสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในเวทีนานาชาติ ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนในการหาเสียงเลือกตั้งคณะมนตรีของ IMO อีกสมัยในปลายปี 2562 ซึ่งจะทำให้ประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร กำหนดนโยบายและทิศทางของ IMO ได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการ การฝึกอบรมและการยกระดับมาตรฐานและข้อบังคับภายใต้อนุสัญญาของ IMO ส่งเสริมการขนส่งทางทะเลของไทยให้มีความก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจพาณิชยนาวีและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม


ภาพกิจกรรม:

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีเปิดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยกรอบงานการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาของสหประชาชาติ เรื่อง การบูรณาการด้านการขนส่งทางน้ำ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีเปิดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยกรอบงานการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาของสหประชาชาติ เรื่อง การบูรณาการด้านการขนส่งทางน้ำ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีเปิดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยกรอบงานการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาของสหประชาชาติ เรื่อง การบูรณาการด้านการขนส่งทางน้ำ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีเปิดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยกรอบงานการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาของสหประชาชาติ เรื่อง การบูรณาการด้านการขนส่งทางน้ำ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีเปิดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยกรอบงานการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาของสหประชาชาติ เรื่อง การบูรณาการด้านการขนส่งทางน้ำ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีเปิดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยกรอบงานการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาของสหประชาชาติ เรื่อง การบูรณาการด้านการขนส่งทางน้ำ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีเปิดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยกรอบงานการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาของสหประชาชาติ เรื่อง การบูรณาการด้านการขนส่งทางน้ำ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีเปิดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยกรอบงานการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาของสหประชาชาติ เรื่อง การบูรณาการด้านการขนส่งทางน้ำ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีเปิดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยกรอบงานการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาของสหประชาชาติ เรื่อง การบูรณาการด้านการขนส่งทางน้ำ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีเปิดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยกรอบงานการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาของสหประชาชาติ เรื่อง การบูรณาการด้านการขนส่งทางน้ำ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีเปิดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยกรอบงานการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาของสหประชาชาติ เรื่อง การบูรณาการด้านการขนส่งทางน้ำ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีเปิดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยกรอบงานการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาของสหประชาชาติ เรื่อง การบูรณาการด้านการขนส่งทางน้ำ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีเปิดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยกรอบงานการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาของสหประชาชาติ เรื่อง การบูรณาการด้านการขนส่งทางน้ำ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีเปิดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยกรอบงานการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาของสหประชาชาติ เรื่อง การบูรณาการด้านการขนส่งทางน้ำ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีเปิดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยกรอบงานการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาของสหประชาชาติ เรื่อง การบูรณาการด้านการขนส่งทางน้ำ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีเปิดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยกรอบงานการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาของสหประชาชาติ เรื่อง การบูรณาการด้านการขนส่งทางน้ำ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร 

back to top