th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร เป็นประธานในประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการบริหารการจัดการกองเรือเพื่อป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย
(25-04-2561)นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการบริหารการจัดการกองเรือเพื่อป้องกันการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม พร้อมด้วยนายวิทยา ยาม่วง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ กระทรวงคมนาคม  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามแนวทางการบริหารจัดการกองเรือสำหรับการประมงในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร ๖ ชั้น ๓ กรมเจ้าท่าภาพกิจกรรม:

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร เป็นประธานในประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการบริหารการจัดการกองเรือเพื่อป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย   นายจิรุตม์ วิศาลจิตร เป็นประธานในประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการบริหารการจัดการกองเรือเพื่อป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย   นายจิรุตม์ วิศาลจิตร เป็นประธานในประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการบริหารการจัดการกองเรือเพื่อป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย     นายจิรุตม์ วิศาลจิตร เป็นประธานในประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการบริหารการจัดการกองเรือเพื่อป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย  

back to top