th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

ลงพื้นที่ตรวจท่าเรือเฟอร์รี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2561
(08-03-2561)ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 นายภาณุ ภาศักดีหัวหน้าคณะทำงานด้านตรวจท่าเทียบเรือนำคณะทำงานฯประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ และกองวิศวกรรม พร้อมด้วยนายพิเชฐ สุดเดือน ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีและเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่สำรวจโครงสร้างท่าเรือและตรวจสอบความปลอดภัยประจำท่าเรือเฟอร์รี่ในพื้นที่อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามที่กรมเจ้าท่าได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตามแผนการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการเรือเฟอร์รี่เกาะสมุยทั้งในด้านท่าเทียบเรือ ด้านตัวเรือและอุปกรณ์ประจำเรือ และด้านคนประจำเรือ ทั้งยังเป็นไปตามข้อสั่งการของนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำโดยได้เชิญเทศบาลดอนสัก, ผู้ประกอบการท่าเรือราชาเฟอร์รี่ และผู้ประกอบการท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ เข้าร่วมประชุมและตรวจสอบท่าเรือ ในประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างท่าเรือแผนการพัฒนาท่าเรือและการให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุดในการใช้บริการท่าเทียบเรือเฟอร์รี่และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการภาพกิจกรรม:

ลงพื้นที่ตรวจท่าเรือเฟอร์รี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2561  ลงพื้นที่ตรวจท่าเรือเฟอร์รี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2561  ลงพื้นที่ตรวจท่าเรือเฟอร์รี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2561    ลงพื้นที่ตรวจท่าเรือเฟอร์รี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2561 

back to top