Buca escort
likit Umzug Basel
ข่าวผู้บริหาร.

shell indir - takipi satın al ucuz trk - logsuz shell download - instagram followers increase - alanya haberleri - Beğeni

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ตรวจเยี่ยมสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(03-01-2561)นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2  โดยมีนายพิสุทธิ์ อมรยุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 และนายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าสาขาอยุธยา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและรับฟังสถาพปัญหา อุปสรรคของท่าเรือโดยสาร และเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมกันนี้ได้เดินทางตรวจความพร้อมท่าเรือบริเวณวัดพนัญเชิง ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ที่มีประชาชนมาไหว้พระ ทำบุญ ให้อาหารปลาบริเวณท่าน้ำเป็นจำนวนมาก เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย ดูแลบุตรหลาน ไม่ให้ไปยืนบริเวณท่าน้ำโดยลำพัง เพื่อป้องกันการพลัดตกน้ำและแนะนำให้ประชาชนสวมใส่ชูชีพทุกครั้งตลอดการเดินทางทางน้ำ ตามมาตรการท่าเรือปลอดภัย คนปลอดภัย ของกรมเจ้าท่าและเดินทางตรวจเยี่ยมสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่1(อยุธยา)ในวันที่30 ธันวาคม 2560 ภาพกิจกรรม:

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ตรวจเยี่ยมสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ตรวจเยี่ยมสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ตรวจเยี่ยมสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ตรวจเยี่ยมสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ตรวจเยี่ยมสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ตรวจเยี่ยมสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ตรวจเยี่ยมสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ตรวจเยี่ยมสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ตรวจเยี่ยมสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ตรวจเยี่ยมสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ตรวจเยี่ยมสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

back to top
 
xxxxxxxx