Buca escort

sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum serdivan escort serdivan escort serdivan escort kuşadası escort
escort bayan kayseri escort nevşehir escort ankara escort rokettube sakarya escort adapazarı escort akyazı escort erenler escort ferizli escort hendek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort
ข่าวผู้บริหาร.

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการประชุมตรวจสอบสถานการณ์ผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มแม่น้ำภาคกลาง โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
(11-06-2563)วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 09:00 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มน้ำภาคกลาง (แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำน้อย คลองรังสิตประยูรศักดิ์) พร้อมรับฟังผลการดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม กองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก

ในการนี้ กรมเจ้าท่า โดยนายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านปฏิบัติการ ได้เข้ารายงานผลการปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาในส่วนของกรมเจ้าท่า จากภาพถ่ายดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจดาวเทียมเป็นจำนวน 128 จุด เป็นพื้นที่รับผิดชอบของกรมเจ้าท่า 13 จุด มีปริมาณผักตบชวาประมาณ 81,440 ตัน และดำเนินจัดเก็บไปแล้วประมาณ 60,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 73.70 แต่ปริมาณผักตบชวายังคงมีไหลมาเพิ่มเติมปริมาณขึ้นเรื่อยๆ หลังจากนั้น รองนายกรัฐมนตรี และคณะฯ ได้ออกเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบก ตรวจสถานการณ์ผักตบชวาและวัชพืช บริเวณคลองรังสิตประยูรศักดิ์ คลองหกวา แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และแม่น้ำท่าจีน จากการขึ้นบินตรวจการณ์ รองนายกรัฐมนตรีได้ขอให้กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการฯ กรมชลประทาน เร่งการจัดเก็บผักตบชวาในพื้นที่รับผิดชอบ และให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเน้นให้ทาง อปท.จัดเก็บในคลองสาขาเพื่อรองรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า มีรับผิดชอบพื้นที่ในการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำสายหลัก 6 สาย ประกอบด้วย แม่น้ำเจ้าพระยา, แม่น้ำน้อย, แม่น้ำลพบุรี, แม่น้ำป่าสัก, แม่น้ำสะแกกรัง และแม่น้ำท่าจีนสายเก่า ตลอดจนลำคลองธรรมชาติสาขาในเขตความรับผิดชอบรวม 13 จุดรวมระยะทางยาวกว่า 550 กิโลเมตร โดยปริมาณผักตบชวาในแต่ละปีมีปริมาณประมาณ 909,300 ตัน ซึ่งกรมเจ้าท่ามีแผนในการดำเนินการกำจัดผักตบชวา แต่กรมเจ้าท่ามีความพร้อมทั้งในเครื่องจักรกลและกำลังคนที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินการจัดเก็บได้ประมาณ 465,000 ตันต่อปี ซึ่งนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่าได้สั่งการเมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุยายน 2563 ให้สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ (สพบ)จัดทำแผนงานกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งให้เร่งเสนอแผนงานการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการประชุมตรวจสอบสถานการณ์ผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มแม่น้ำภาคกลาง โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการประชุมตรวจสอบสถานการณ์ผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มแม่น้ำภาคกลาง โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการประชุมตรวจสอบสถานการณ์ผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มแม่น้ำภาคกลาง โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการประชุมตรวจสอบสถานการณ์ผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มแม่น้ำภาคกลาง โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการประชุมตรวจสอบสถานการณ์ผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มแม่น้ำภาคกลาง โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการประชุมตรวจสอบสถานการณ์ผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มแม่น้ำภาคกลาง โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการประชุมตรวจสอบสถานการณ์ผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มแม่น้ำภาคกลาง โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการประชุมตรวจสอบสถานการณ์ผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มแม่น้ำภาคกลาง โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการประชุมตรวจสอบสถานการณ์ผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มแม่น้ำภาคกลาง โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการประชุมตรวจสอบสถานการณ์ผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มแม่น้ำภาคกลาง โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการประชุมตรวจสอบสถานการณ์ผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มแม่น้ำภาคกลาง โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการประชุมตรวจสอบสถานการณ์ผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มแม่น้ำภาคกลาง โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 

back to top