Buca escort

sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum serdivan escort serdivan escort serdivan escort kuşadası escort nevşehir escort
escort bayan kayseri escort nevşehir escort ankara escort rokettube sakarya escort adapazarı escort akyazı escort erenler escort ferizli escort hendek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort
anadolu yakasi escort
ข่าวผู้บริหาร.

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลร่องน้ำสมุทรสาคร (แม่น้ำท่าจีน)
(18-05-2563)วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลร่องน้ำสมุทรสาคร (แม่น้ำท่าจีน) โดยมี นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงานการขุดลอก โดยกรมเจ้าท่าได้ว่าจ้าง บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด ให้ดำเนินการก่อสร้างขุดลอกและ บำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลร่องน้ำสมุทรสาคร (แม่น้ำท่าจีน) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณก่อสร้าง 176,360,000.- บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา วันที่ 4 เมษายน 2563 สิ้นสุดสัญญา 30 ตุลาคม 2563 ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงาน โดยมีปริมาณการขุดลอก 140,000 ลูกบาศก์เมตร ผลความคืบหน้าในการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 7 ของแผนการขุดลอกร่องน้ำท่าจีน ดังกล่าว

ซึ่งปัจจุบันร่องน้ำท่าจีน มีสภาพตื้นเขิน ตําแหน่งวิกฤตตื้นเขินอยู่บริเวณ ตั้งแต่ กม.-4.000 ถึง กม.-10.000 มีระดับความลึกเพียง 0.83 -1.72 เมตรจากระดับน้ำลงต่ำสุด อาจไม่ปลอดภัยต่อการเดินเรือ สำหรับร่องน้ำสมุทรสาคร เป็นร่องน้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในร่องน้ำที่บรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ของกรมเจ้าท่า รองรับการคมนาคมขนส่งของเรือสินค้าและเรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่ เรือลำเลียงต่าง ๆ จึงต้องบำรุงรักษาร่องน้ำให้ได้ขนาดและความลึกเป็นไปตามแบบ ซี่งจะทำการเข้าออกร่องน้ำเกิดความปลอดภัยในการเดินเรือมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กำชับกรมเจ้าท่า ให้เร่งดำเนินการขุดลอกร่องน้ำให้แล้วเสร็จ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการขนส่งสินค้าทางน้ำ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพของประเทศไทยในการแข่งขันกับนานาประเทศ ทั้งในด้านการประมงและด้านโลจิสติกส์ทางน้ำอีกด้วย

ภาพกิจกรรม:

อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลร่องน้ำสมุทรสาคร (แม่น้ำท่าจีน)  อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลร่องน้ำสมุทรสาคร (แม่น้ำท่าจีน)  อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลร่องน้ำสมุทรสาคร (แม่น้ำท่าจีน)  อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลร่องน้ำสมุทรสาคร (แม่น้ำท่าจีน)  อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลร่องน้ำสมุทรสาคร (แม่น้ำท่าจีน)  อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลร่องน้ำสมุทรสาคร (แม่น้ำท่าจีน)  อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลร่องน้ำสมุทรสาคร (แม่น้ำท่าจีน) 

back to top