Buca escort

sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum serdivan escort serdivan escort serdivan escort kuşadası escort
escort bayan kayseri escort nevşehir escort ankara escort rokettube sakarya escort adapazarı escort akyazı escort erenler escort ferizli escort hendek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort
ข่าวผู้บริหาร.

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

5 สิงหา สถาปนากรมเจ้าท่า 160 ปี โดยมี ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี
(07-08-2562)5 สิงหา สถาปนากรมเจ้าท่า 160 ปี

 

     กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 160 ปี เพื่อเป็นการรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงวางรากฐานการคมนาคมทางน้ำที่มั่นคง ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ กรมเจ้าท่า ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี

     ประเทศไทยมีการคมนาคมขนส่งและการค้าขายทางน้ำมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย เรื่อยมาจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา เริ่มมีหน่วยงานที่เรียกว่า “กรมท่า” เข้ามามีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการค้าขายกับต่างประเทศ และในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีความเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาจนกระทั่งได้ปรับเปลี่ยนมาเป็น “เจ้าท่า” ทำหน้าที่ดูแลการค้าขาย และการคมนาคมขนส่งทางน้ำมาเป็นลำดับ ครั้นก้าวเข้าสู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี การค้าและการเดินเรือเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาก กรมท่าจึงต้องแบ่งงานออกเป็น ๓ ฝ่าย คือ กรมท่ากลาง ดูแลติดต่อการค้ากับชาวยุโรป กรมท่าซ้าย ดูแลติดต่อกับ ชาวจีน กรมท่าขวา ดูแลติดต่อการค้ากับชาวอินเดีย และในปีพุทธศักราช ๒๔๐๒ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงตราพระราชบัญญัติว่าด้วยเรือใหม่ 10 มาตรา เรือเล็ก 7 มาตรา แพ โพงพาง และของลอยน้ำ 3 มาตรา ทางบก 4 มาตรา รวม 24 มาตรา หรือ "กฎหมายท้องน้ำ" และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทำสัญญาจ้างกัปตัน จอห์น บุช (John bush) ชาวอังกฤษ มาเป็นผู้ริเริ่มงานฝ่ายเจ้าท่า มีการลงนามในสัญญาระหว่างไทยกับอังกฤษ เมื่อวันที่ 89 ค่ำ จุลศักราช 1221 ปีมะแม เอกศก ตรงกับวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2402 กรมเจ้าท่าจึงถือเอาวันที่ 5 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า

      นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า “นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน กรมเจ้าท่า มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 160 ปี ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมเจ้าท่าให้มี ประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ โดยในปีพ.ศ. 2562 นี้ กรมเจ้าท่าได้มีการปรับบทบาทการบริหารงานให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น มุ่งยกระดับการ ให้บริการที่ดีตอบสนองความต้องการของประชาชนและประเทศชาติ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำ และพาณิชยนาวี ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ”

      ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่ของ กรมเจ้าท่า จึงได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลคนต้นแบบ หน่วยงานต้นแบบ กรมเจ้าท่า และมอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกสวัสดิการกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้บุคลากร กรมเจ้าท่า มีพลังร่วมกันพัฒนากรมเจ้าท่า ให้ก้าวไป ก้าวไกล อย่างมั่นคง ยั่งยืน เพื่อประชาชนและประเทศชาติต่อไปภาพกิจกรรม:

5 สิงหา สถาปนากรมเจ้าท่า 160 ปี โดยมี ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี  5 สิงหา สถาปนากรมเจ้าท่า 160 ปี โดยมี ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี  5 สิงหา สถาปนากรมเจ้าท่า 160 ปี โดยมี ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี  5 สิงหา สถาปนากรมเจ้าท่า 160 ปี โดยมี ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี  5 สิงหา สถาปนากรมเจ้าท่า 160 ปี โดยมี ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี  5 สิงหา สถาปนากรมเจ้าท่า 160 ปี โดยมี ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี  5 สิงหา สถาปนากรมเจ้าท่า 160 ปี โดยมี ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี  5 สิงหา สถาปนากรมเจ้าท่า 160 ปี โดยมี ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี  5 สิงหา สถาปนากรมเจ้าท่า 160 ปี โดยมี ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี  5 สิงหา สถาปนากรมเจ้าท่า 160 ปี โดยมี ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี  5 สิงหา สถาปนากรมเจ้าท่า 160 ปี โดยมี ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี  5 สิงหา สถาปนากรมเจ้าท่า 160 ปี โดยมี ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี  5 สิงหา สถาปนากรมเจ้าท่า 160 ปี โดยมี ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี  5 สิงหา สถาปนากรมเจ้าท่า 160 ปี โดยมี ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี 

back to top