th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ชื่อเรื่อง11-11-2562
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 เปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำกก ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อปฏิบัติงานขุดลอกเพื่อสนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำกก เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัดและระดับอำเภอจังหวัดเชียงราย


08-11-2562
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา ปราบปราม ตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงโป๊ะท่าเทียบเรือ และอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562 บริเวณอ่าวพังงา เขาตาปู เขาพิงกัน08-11-2562
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมบูรณาการสนธิกำลังกับ ป้องกันจังหวัดพังงา สาธารณสุขจังหวัดพังงา ปภ.จังหวัดพังงา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจน้ำพังงา อบจ.พังงา อบต.เกาะปันหยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกตรวจตรา ดูแลความเรียบร้อยและซักซ้อมความเข้าใจในทางปฏิบัติ เตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลวันลอยกระทง ปี 2562


08-11-2562
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ตามคำสั่งสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่ 4 ที่ 85/2562 เรื่องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการชุดเฉพาะกิจเพื่อตรวจท่าเรือโดยสารและเรือโดยสารเพื่อยกระดับมาตราฐานความปลอดภัยทางน้ำและเตรียมความพร้อมช่วงก่อนเทศกาลสำคัญ โดยนายวิจักรขณ์ ชูภาระกิจ หัวหน้าชุดเฉพาะกิจ พร้อมเจ้าหน้าที่ตามคำสั่ง ตรวจสอบความพร้อมในเรื่องของความปลอดภัยของท่าเรือและเรือโดยสาร

08-11-2562
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายจักรพันธ์ บุญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6 ได้มอบนายประทีป นิภัสตรา นายช่างขุดลอกชำนาญงาน งานอำนวยการ พร้อมคณะทีมงานประชาสัมพันธ์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนการขุดลอกร่องน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร ร่ามกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร


07-11-2562
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นางวิมลมาน สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกตรวจตราดูแลความปลอดภัยทางน้ำ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำ ก่อนเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562 บริเวณลำน้ำพรม ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
Page 20 of 61
back to top