th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ชื่อเรื่อง
12-11-2562
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น. ว่าที่ร้อยตรี วรวิทย์ แก้วลา ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี จัดขบวนปล่อยแถวเรือตรวจการณ์เจ้าท่า และเรือรักษาการณ์ ออกจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี สู่แม่น้ำมูล เพื่อดูแลแลอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางน้ำให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานลอยกระทง

12-11-2562


11-11-2562
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายธงชัย พงษวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 พร้อมนายเลิศพร ประพฤติธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี ซักซ้อมความเข้าใจและให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ ประจำสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี

11-11-2562
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายภูริภัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 และนายสมพงษ์ เพชรนาค ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ในการลงพื้นที่รับฟังความเดือดร้อนและแก้ปัญหาของพี่น้องชาวประมง

11-11-2562
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น. นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต มอบหมาย นางอริสา โอภิธากร เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน นายชาญคณิต อึ้งจิตรไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนายกัณฑ์กฤษ เกาะสมุทรกะลาสี ร่วมบูรณาการตรวจเรือประมงในทะเล ตรวจแรงงานในเรือประมง และตรววจการกระทำความผิดตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง11-11-2562
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ได้มอบหมายให้ นายสาคร ปู่ดำ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ ร่วมให้การต้อนรับ นายภคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และคณะหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางมาตรวจเยี่ยมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว /มาตรการด้านความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ

Page 19 of 61
back to top