th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ชื่อเรื่อง21-11-2562
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายมาโนช สรังษี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการร้องเรียน หมู่ที่ 1 ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี กรณีอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการร้านค้าขายของที่ระลึกให้ชาวต่างชาติ กรณีปลูกรุกล้ำลำคลองสาธารณะ บริเวณคลองตาหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

21-11-2562
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร มอบหมายให้ นายฐิติ อุณยเกียรติ เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ประสานเรื่องขอความอนุเคราะห์เชื่อมต่อกล้องวงจรปิด บริเวณพื้นที่ท่าเทียบเรือทะเลทรัพย์ ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

Page 15 of 61
back to top