th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ชื่อเรื่อง
27-11-2562
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นาวาตรี ชัยศิริ ขุนดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ มอบหมายให้ นางสาวมลิวัลย์ จริตงาม นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ เป็นผู้แทนหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมพิจารณาการยกร่างเทศบัญญัติ เรื่องท่าเทียบเรือริมเขื่อนแม่น้ำกระบี่ พ.ศ.... และการกำหนดจุดห้ามจอดเรือในแม่น้ำกระบี่ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

27-11-2562

27-11-2562
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นาวาตรีชัยศิริ ขุนดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยทางทะเลช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว ของอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่26-11-2562
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:00-16:00 น. นายกรกฤธ ฉัตรวงศ์วิวัฒน์ ผจภ.4 (สุราษฎร์ธานี) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมหลักสูตร” ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเดินเรือ, ฝ่ายช่างกลเรือ และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เพื่อไม่ให้เกิดควันดำเกินค่ามาตรฐาน” ให้กับคนประจำเรือในพื้นที่เขื่อนรัชชประภา

26-11-2562
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นาวาตรี ชัยศิริ ขุนดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ มอบหมายให้ นายภูมินทร์ ไพรสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมให้การต้อนรับ นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ตามแผนการตรวจราชการพื้นที่เขต 6 (จังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่)
25-11-2562Page 14 of 61
back to top