Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ชื่อเรื่อง


07-11-2562
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย เชิญเจ้าของเรือ ผู้ประกอบการ เรือโดยสาร หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องฯเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อบูรณาการในการทำงานในด้านความปลอดภัยให้เกิดประโยชน์กับนักท่องเที่ยวทางน้ำฯ เกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยทางน้ำบริเวณท่าเทียบเรือฯ และจุดปล่อยเรือ ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบออนไลน์ผ่านกล่อง (CCTV)

07-11-2562
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 งานตรวจเรือและงานตรวจการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี ได้ดำเนินการตรวจวัดเสียงเครื่องยนต์ของเรือบรรทุกคนโดยสาร และประชาสัมพันธ์รณรงค์โดยการแจกแผ่นผับ (Brochures) และให้คำแนะนำในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เพื่อให้ผู้ควบคุมเรือ และผู้ประกอบการเรือ
06-11-2562
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเลิศพร ประพฤติธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานประจำท่าและเจ้าหน้าที่เรือเข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการควบคุม กำกับดูแล และอำนวยความสะดวก ด้านการคมนาคมขนส่ง และความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง

06-11-2562
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายอำนาจ สอนหมวก ผู้อำนวยการสำนักเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายกรกฎ ชัยช่วย เจ้าพนักงานตรวจท่าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานตรวจการขนส่งทางน้ำ ดำเนินการตรวจท่าเทียบเรือและประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการเพื่อความปลอดภัยในเทศกาลลอยกระทง พ.ศ. 2562 ท่าเรือโดยสารข้ามฟาก06-11-2562
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:30 น. นายฐาปกรณ์ บุญเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม จัดประชุมผู้ประกอบการเรือโดยสารเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562 โครงการอบรมผู้ควบคุมเรือโดยสารและโครงการขยะในลำน้ำแลกเสื้อชูชีพและเปิดตัวแอพ10บาท เพื่อดูแลนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทงและนักท่องเที่ยวทางน้ำ ในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน


Page 9 of 49
back to top