th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ชื่อเรื่อง
13-11-2562
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายกรกฤธ ฉัตรวงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบริการนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการต่อใบอนุญาตใช้เรือ ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาสก ท่าเรือเทศบาลบ้านเชี่ยวหลาน ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
12-11-2562
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น นายบุญเรียง รัตนบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา จัดเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา พร้อมพาหนะและเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 50 เตรียมพร้อมออกปฎิบัติหน้าที่อำนวยความปลอดภัยทางน้ำร่วมกับ หน่วยงานอื่นๆ ในคืนเทศกาลลอยกระทง พ.ศ 256212-11-2562
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา พร้อม หน่วยงานตำรวจน้ำ กองกำกับการ5 ตำรวจน้ำศรีราชา ตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่เรือตรวจการณ์เจ้าท่า 1303 จำนวนทั้งสิ้น 60 นายพร้อมพาหนะ และเรือตรวจการณ์”เจ้าท่า 285” และเรือช่วยชีวิตของหน่วยปฏิบัติงานร่วมรวม 5 ลำ ประชุมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ออกปฎิบัติหน้าที่อำนวยความปลอดภัยทางน้ำในเทศกาลลอยกระทง พ.ศ 2562


Page 9 of 53
back to top