th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ชื่อเรื่อง

18-11-2562
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายอำนาจ สอนหมวก ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายพลชาติ ปานมณี เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ นายกรกฎ ชัยช่วย เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่งานตรวจการขนส่งทางน้ำ จัดโครงการอบรม “การเดินเรือปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดฝุ่นละออง PM2.5”18-11-2562
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา มอบหมายให้นายสมศักดิ์ นิลตีบ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือบ้านในหงบ ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา เพื่อจัดระเบียบเรือบรรทุกคนโดยสารซึ่งวิ่งระหว่างท่าเรือบ้านในหงบ-อ่าวพังงา14-11-2562
14-11-2562
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายธงชัย พงษ์วิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 นายเลิศพร ประพฤติธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี นายธวัชชัย ฮะประสาร นิติกรชำนาญการ สำนักกฏหมาย กรมเจ้าท่า พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด จภ.2 เข้าร่วมประชุมอภิปรายในหัวข้อ”แนวทางการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ”


Page 8 of 53
back to top