Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ชื่อเรื่อง


11-11-2562
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายธงชัย พงษวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 พร้อมนายเลิศพร ประพฤติธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี ซักซ้อมความเข้าใจและให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ ประจำสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี

11-11-2562
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายภูริภัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 และนายสมพงษ์ เพชรนาค ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ในการลงพื้นที่รับฟังความเดือดร้อนและแก้ปัญหาของพี่น้องชาวประมง

11-11-2562
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น. นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต มอบหมาย นางอริสา โอภิธากร เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน นายชาญคณิต อึ้งจิตรไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนายกัณฑ์กฤษ เกาะสมุทรกะลาสี ร่วมบูรณาการตรวจเรือประมงในทะเล ตรวจแรงงานในเรือประมง และตรววจการกระทำความผิดตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง11-11-2562
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ได้มอบหมายให้ นายสาคร ปู่ดำ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ ร่วมให้การต้อนรับ นายภคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และคณะหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางมาตรวจเยี่ยมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว /มาตรการด้านความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ11-11-2562
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 เปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำกก ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อปฏิบัติงานขุดลอกเพื่อสนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำกก เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัดและระดับอำเภอจังหวัดเชียงราย


08-11-2562
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา ปราบปราม ตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงโป๊ะท่าเทียบเรือ และอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562 บริเวณอ่าวพังงา เขาตาปู เขาพิงกัน

Page 7 of 49
back to top