Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ชื่อเรื่อง


14-11-2562
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายกรกฤธ ฉัตรวงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายวิจักขณ์ ชูภาระกิจ เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ (หัวหน้าชุด) พร้อมด้วยนางศิริวรรณ เกตุแสง เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ฯ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ออกหน่วยบริการนอกสถานที่ (วันที่ 2)

13-11-2562
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ตามสั่งการ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร มอบหมายให้ นายฐิติ อุณยเกียรติ เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสุนิสา กาลพัฒน์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอู่เรือ ตามรายงานการแจ้งเรือเข้า-ออกอู่เรือ ณ คานเรือนวรัตน์ ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

13-11-2562
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายคำรณ อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร มอบหมายให้นางสาวพรหมภรณ์ ทองคละ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ และนายพงษ์พรรณ การุญ เจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ ออกหน่วยบริการทะเบียนเรือเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการรับยื่นคำร้องขอทำการตรวจสภาพเรือและขอต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ


13-11-2562

13-11-2562


13-11-2562
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายกรกฤธ ฉัตรวงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบริการนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการต่อใบอนุญาตใช้เรือ ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาสก ท่าเรือเทศบาลบ้านเชี่ยวหลาน ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Page 5 of 49
back to top