Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ชื่อเรื่อง


21-11-2562
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายมาโนช สรังษี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการร้องเรียน หมู่ที่ 1 ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี กรณีอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการร้านค้าขายของที่ระลึกให้ชาวต่างชาติ กรณีปลูกรุกล้ำลำคลองสาธารณะ บริเวณคลองตาหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

21-11-2562
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร มอบหมายให้ นายฐิติ อุณยเกียรติ เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ประสานเรื่องขอความอนุเคราะห์เชื่อมต่อกล้องวงจรปิด บริเวณพื้นที่ท่าเทียบเรือทะเลทรัพย์ ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


19-11-2562
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. นายปรารถนา ตะเพียนทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ พร้อมด้วยนายบุญเรียง รัตนบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา ร่วมกับคณะทำงานกระทรวงคมนาคม ลงสำรวจพื้นที่แม่น้ำบางปะกงแก้ปัญหาอุกทกภัยหรือภัยแล้งตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม

19-11-2562
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา มอบหมาย นายปิยชนินทร์ สุนทรเนตร เจ้าพนักงานตรวจท่า เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุม เตรียมความพร้อมการจัดงานด้านรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจรทางน้ำเนื่องในงานเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยาPage 3 of 49
back to top