th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ชื่อเรื่อง
15-10-2562
วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายอำนาจ สอนหมวก ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการพร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมคณะทำงานฝ่ายป้องกันอุบัติภัยทางน้ำ ประกอบด้วย สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ ตำรวจน้ำ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตรวจสอบความพร้อมท่าเรือที่ใช้ในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาด ประจำปี 2562

Page 22 of 53
back to top