Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ชื่อเรื่อง

29-10-2562
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 นสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยามอบหมายงานทะเบียน และงานตรวจเรือพร้อมเจ้าหน้าที่. ออกหน่วยทะเบียนเรือเคลื่อนที่. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือเจ็ตสกีเพื่อเช่าในการตรวจสภาพเรือก่อนต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือประจำปีในพื้นที่บริเวณอ่าวพัทยา

29-10-2562
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 นายประดิษฐ์ รังสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ยตัดแต่งกิ่งต้นไม้และรดน้ำต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ของชาติ พ.ศ. 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี

29-10-2562
นจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายวิระฉัตร ลีละกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


Page 13 of 49
back to top