th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ หนังสือเวียน คู่มือ และข้อกำหนดต่างๆ

ชื่อเรื่อง ประเภท
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ (e-bidding)
06-10-2559ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ (e-bidding)
06-10-2559
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลักไฟขอบร่อง หลักไฟแสดงที่หมายอันตรายและหลักไฟปลายสันเขื่อนพร้อมอุปกรณ์เครื่องหมายการเดินเรือ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๕ จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑๒ หลัก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๑๑ ต.ค. ๕๙)


Page 438 of 548