th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ หนังสือเวียน คู่มือ และข้อกำหนดต่างๆ

ชื่อเรื่อง ประเภท
ประกาศผู้ชนะ วิธีเฉพาะเจาะจง
19-04-2561
ประกาศหน่วยปฎิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองเกาะแก้วมารีน่าโลก (ร่องนอก) จังหวัดภูเก็ต เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร สำหรับเรือเจ้าท่า ข.5 และเรือเจ้าท่า 25 หน่วยปฎิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองเกาะแก้วมารีน่าโลก (ร่องนอก) จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะ วิธีเฉพาะเจาะจง
18-04-2561

ประกาศผู้ชนะ วิธีเฉพาะเจาะจง
18-04-2561


Page 423 of 666